Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Centrala NFZ

2024 rok

Modyfikacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Centrala NFZ w 2024 roku​ (23.04.2024)

Modyfikacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Centrala NFZ w 2024 roku​ (29.02.2024)

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Centrala NFZ w 2024 roku

 

2023 rok

Modyfikacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przeprowadzenie przewiduje Centrala NFZ w 2023 r. (25.05.2023)

Modyfikacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przeprowadzenie przewiduje Centrala NFZ w 2023 r. (08.05.2023)

Modyfikacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przeprowadzenie przewiduje Centrala NFZ w 2023 r. (22.03.2023)

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Centrala NFZ w 2023 roku

 

2022 rok

Modyfikacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przeprowadzenie przewiduje Centrala NFZ w 2022 r.​ (3.06.2022)

Modyfikacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Centrala NFZ w 2022 r. (24.05.2022)

Modyfikacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Centrala NFZ w 2022 r.

Modyfikacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Centrala NFZ w 2022 r.

Modyfikacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Centrala NFZ w 2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Centrala NFZ w 2022 r. 

 

2021 rok

Modyfikacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w 2021 roku.

Modyfikacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w 2021 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w 2021 roku.

 

2020 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w 2020 roku.

 

2019 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 roku.

 

2018 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 roku.

 

2017 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 26.08.2016 16:38
Aktualizacja informacji: 23.04.2024 15:17
Źródło: Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Sprawdź historię zmian