Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Centrala NFZ

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 26.08.2016 16:38
Aktualizacja informacji: 07.09.2021 13:39
Źródło: Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Sprawdź historię zmian