Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Szacowanie wartości zamówienia

Telefoniczna pomoc psychologiczna

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny oraz pracochłonności okresowego świadczenia usług pomocy psychologicznej dla osób dzwoniących na Telefoniczną Infolinię Pacjenta NFZ.

Szczegóły w załączniku.

Zgłoszenia szacowanej wartości zamówienia prosimy przesyłać do 30 marca 2020 r. do godziny 13.00 na adres:

Ważne! Nie jest to zaproszenie do składania ofert, a jedynie prośba o przekazanie szacowanej wartości zamówienia.

Usługi wsparcia i doradztwa prawnego w zakresie obsługi zamówień publicznych pod budowę ZSI NFZ

Moduł Obsługi Procesu Sprawozdawczości i Kontroli

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie intranetu

Telefoniczna Informacja Pacjenta

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 24.03.2020 15:58
Aktualizacja informacji: 24.03.2020 15:58
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian