Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zapytania ofertowe - poniżej 30 tysięcy euro

Zaproszenie do złożenia oferty

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 26/30, zaprasza do złożenia oferty na usługę: „Dostęp do kodowanego internetowego serwisu monitoringowego mediów na potrzeby Centrali i OW NFZ" na rok 2024.

Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać drogą mailową na adres: sekretariat.bksip@nfz.gov.pl w terminie do 27 listopada 2023 r., do godz. 16.00.

Treść zaproszenia do złożenia oferty oraz pozostale dokumenty znajdują się w załącznikach.

Źródło: Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 26/30, zaprasza do złożenia oferty na usługę: „utrzymania Platformy Edito CMS oraz usługę serwisu dostosowawczego Platformy Edito CMS", numer postępowania BKS.261.19.2.2021.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania, opublikowane są na platformie Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. .

Wejście na platformę poprzez link:

https://nfz.ezamawiajacy.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Źródło: Biuro Komunikacji Społecznej

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 26/30, zaprasza do złożenia oferty na usługę: „Dostęp do kodowanego internetowego serwisu monitoringowego mediów na potrzeby Centrali i OW NFZ".

Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać drogą mailową na adres: sekretariat.bks@nfz.gov.pl w terminie do 26 listopada br., do godz. 16.00.

Treść zaproszenia do złożenia oferty w załączniku.

Źródło: Biuro Komunikacji Społecznej

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 26/30, zaprasza do złożenia oferty na „Usługę emisji Materiału promocyjnego o długości 30 sekund, o charakterze informacyjno-edukacyjnym, nt. programu pilotażowego Profilaktyka 40 Plus na ekranach LCD w pociągach PKP Intercity".

Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać drogą mailową na adres: sekretariat.bks@nfz.gov.pl w terminie do 6 września br., do godz. 16.00.

Treść zaproszenia do złożenia oferty w załączniku.

Źródło: Biuro Komunikacji Społecznej

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi znakowania czasem polegającej na świadczeniu przez Wykonawcę kwalifikowanej usługi zaufania polegającej na wystawianiu na żądanie Zamawiającego Kwalifikowanych znaczników czasu.

Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania opublikowane są na Platformie Marketplanet e-Zamawiajacy, narzędziu które umożliwi Państwu złożenie oferty na drodze elektronicznej. Wejście na platformę poprzez link:

https://nfz.ezamawiajacy.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, zaprasza do złożenia oferty na „zakupu subskrypcji dla posiadanych przez Zamawiającego licencji pakietu oprogramowania McAfee Data Loss Prevention Endpoint (McAfee DLP), zakup nowych licencji McAfee DLP wraz z rocznym wsparciem producenta oraz zapewnienie asysty technicznej”.

Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania opublikowane są na Platformie Marketplanet e-Zamawiajacy, narzędziu które umożliwi Państwu złożenie oferty na drodze elektronicznej.

Wejście na platformę poprzez link:

https://nfz.ezamawiajacy.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania tj. „dostawy sprzętu prezentacyjnego na sale konferencyjne w siedzibie Centrali NFZ na ul. Pruszkowskiej” opublikowane będą na platformie. Wejście na platformę poprzez link:

https://nfz.ezamawiajacy.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie metodyki, regulaminu i konfiguracja posiadanego przez Centralę NFZ środowiska Aris oraz dostawa voucherów na szkolenia z Archimate 3.0."

Treść zaproszenia do złożenia oferty w załączniku.

źródło - Departament Informatyki

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie wysokopoziomowej architektury biznesowej NFZ"

Treść zaproszenia do złożenia oferty w załączniku.

źródło - Departament Informatyki

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania tj. dostawa bezterminowych licencji na korzystanie z oprogramowania Jira Service Desk (Server) dla 100 Agentów oraz Kantega SSO, SAML/Kerberos for Jira dla 500 użytkowników opublikowane będą na platformie. Wejście na platformę poprzez link:

https://nfz.ezamawiajacy.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

źródło - Departament Informatyki

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, zaprasza do złożenia oferty na „zakup subskrypcji dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania antywirusowego – McAfee Threat Protection, McAfee VirusScan Enterprise for Storage oraz zakup nowych licencji”.

Treść zaproszenia do złożenia oferty w załączniku.

źródło - Departament Informatyki

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, zaprasza do złożenia oferty na „odnowienie wsparcia producenta dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania klasy Data Loss Prevention – McAfee Data Loss Prevention Endpoint, zakup nowych licencji oprogramowania McAfee DLP EP oraz świadczenie asysty technicznej”.

Treść zaproszenia do złożenia oferty w załączniku.

źródło - Departament Informatyki

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, zaprasza do złożenia oferty na „Dostawę oprogramowania i udzielenie licencji”.

Treść zaproszenia do złożenia oferty w załączniku.

źródło - Departament Informatyki

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, zaprasza do złożenia oferty na „Dostawę wyposażenia do pomieszczeń IT ”.

Treść zaproszenia do złożenia oferty w załączniku.

źródło - Departament Informatyki

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na „uruchomienie posiadanego oprogramowania MiMIX oraz Enforcive Bsafe na nowych serwerach dziedzinowych”.

Treść zaproszenia do złożenia oferty w załączniku.

źródło - Departament Informatyki

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na „przedłużenie subskrypcji do użytkowania posiadanych licencji oprogramowania Statistica”.

Treść zaproszenia do złożenia oferty w załączniku.

źródło - Departament Informatyki

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na „odnowienie wsparcia producenta dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania McAfee oraz zakup nowych licencji”.

Treść zaproszenia do złożenia oferty w załączniku.

źródło - Departament Informatyki

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na „Usługę dostarczania, wymiany części zamiennych oraz diagnozę usterek w serwerach klasy POWER”

Treść zaproszenia do złożenia oferty w załączniku.

źródło - Departament Informatyki

Przedmiotem zapytania jest wykonanie projektu graficznego Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) oraz Karty Specjalisty Administracyjnego (KSA).

Treść zapytania ofertowego w załączniku.

źródło - Departament Informatyki

Zaproszenie do złożenia oferty

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 26/30, zaprasza do złożenia oferty na "usługę utrzymania Platformy Edito CMS oraz usługę serwisu dostosowawczego Platformy Edito CMS", numer postępowania BKS.261.19.2.2021.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania, opublikowane są na platformie Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. .

Wejście na platformę poprzez link:

https://nfz.ezamawiajacy.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Źródło: Biuro Komunikacji Społecznej

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 21.11.2023 09:20
Aktualizacja informacji: 21.11.2023 09:20
Źródło: Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji
Sprawdź historię zmian