Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o dialogu technicznym

06-08-2019

Celem dialogu technicznego jest pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy na temat możliwości budowy aplikacji do centralnego zarządzania słownikami, które powstają u Zamawiającego, a następnie są wykorzystywane zarówno przez Zamawiającego, jak i podmioty zewnętrzne, takie jak np. świadczeniodawcy usług medycznych czy apteki. W ramach centralnych zasobów użytkowanych jest obecnie około 100 tabel słownikowych (liczba ta będzie rosnąć) – dąży się do umiejscowienia w ramach systemu wszystkich danych słownikowych stosowanych obecnie u Zamawiającego. Aplikacja powinna umożliwiać m.in. wprowadzanie, edycję i wizualizację danych słownikowych z zapewnieniem możliwości weryfikacji i walidacji tych danych  jak i również tworzenie oraz edycję struktur bazodanowych. Dialog ten jest elementem budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zamawiającego.

Szczegóły w załącznikach.

  źródło - Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 06.08.2019 12:10
Aktualizacja informacji: 24.06.2020 12:58
Źródło: Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności