Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o dialogu technicznym

02-09-2019

Ogłoszenie o dialogu technicznym, którego celem jest pozyskanie wiedzy umożliwiającej opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania/postępowań na:

  •       opracowanie kompletnej dokumentacji analitycznej niezbędnej do wytworzenia nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ (ZSI NFZ),
  •       wyłonienie Wykonawców aplikacji, z którymi zostanie podpisana umowa / umowy ramowe w zakresie wytwarzania poszczególnych obszarów / aplikacji / modułów ZSI NFZ,
  •       zakup usług, narzędzi i szkoleń niezbędnych do realizacji prac analitycznych oraz wytwarzania ZSI NFZ.

Szczegóły w załącznikach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania tj. Budowa nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia - Analityka i Wytwarzanie,  nr DI-DRPI.041.15.2019, opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę poprzez link:
https://nfz.ezamawiajacy.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 02.09.2019 12:54
Aktualizacja informacji: 17.06.2020 12:50
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności