Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o dialogu technicznym

02-09-2019

Ogłoszenie o dialogu technicznym, którego celem jest pozyskanie wiedzy umożliwiającej opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania/postępowań na:

  •       opracowanie kompletnej dokumentacji analitycznej niezbędnej do wytworzenia nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ (ZSI NFZ),
  •       wyłonienie Wykonawców aplikacji, z którymi zostanie podpisana umowa / umowy ramowe w zakresie wytwarzania poszczególnych obszarów / aplikacji / modułów ZSI NFZ,
  •       zakup usług, narzędzi i szkoleń niezbędnych do realizacji prac analitycznych oraz wytwarzania ZSI NFZ.

Szczegóły w załącznikach

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 02.09.2019 12:54
Aktualizacja informacji: 25.10.2019 15:33
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności