Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o dialogu technicznym – unieważnienie

25-02-2020

Dialog techniczny został unieważniony.

Unieważnienie dialogu technicznego jest spowodowane aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju. Z uwagi na mocno ograniczony udział potencjalnych Uczestników, zaistniała potrzeba ponownej publikacji ogłoszenia o dialogu technicznym o tej samej treści z dłuższym terminem na składanie wniosków o dopuszczenie do dialogu.


Przedmiotem dialogu technicznego będzie pozyskanie wiedzy umożliwiającej opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Istotnych Postanowień Umowy w związku z trwającymi pracami nad zaprojektowaniem, dostawą, wdrożeniem i utrzymaniem Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami (SWZZ), klasy ERP, będącego elementem nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ.

Szczegóły w załącznikach

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 25.02.2020 00:00
Aktualizacja informacji: 17.03.2020 10:25
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności