Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o dialogu technicznym

21-04-2020

Przedmiotem dialogu technicznego będzie pozyskanie wiedzy umożliwiającej opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Istotnych Postanowień Umowy w związku z trwającymi pracami nad zaprojektowaniem, dostawą, wdrożeniem i utrzymaniem Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami (SWZZ), klasy ERP, będącego elementem nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ.

Szczegóły w załącznikach

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Anna Dąbrowska
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 21.04.2020 13:03
Aktualizacja informacji: 15.07.2020 13:51
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności