Biuletyn Informacji Publicznej

Szacowanie wartości zamówienia

Telefoniczna Informacja Pacjenta

19-04-2021

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny świadczenia usług w ramach Telefonicznej Informacji Pacjenta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. W załącznikach znajduje się również przykładowy zakres merytoryczny informacji udzielanych w ramach Telefonicznej Informacji Pacjenta.

Zgłoszenia szacowanej wartości zamówienia prosimy przesyłać do dnia 26 kwietnia 2021 r. do godziny 15:00 na adres:  na załączonym formularzu.

Prosimy o wycenę poszczególnych wymagań funkcjonalnych jak i wskazanie szacowanej sumy wynagrodzenia.

Ważne! Nie jest to zaproszenie do składania ofert, a jedynie prośba o przekazanie szacowanej wartości zamówienia.

Wszystkie aktualności