Dla Pacjenta

Przekierowanie do polskiej wersji podstrony English version of site

Uzyskaj e-Certyfikat za pośrednictwem mobilnej aplikacji mojeIKP

Pamiętaj!
Certyfikat wydawany jest w wyjątkowych okolicznościach – kiedy koniecznie jest podjęcie leczenia.

Krok 1:

 1. Zaloguj się do aplikacji mojeIKP.
 2. Wejdź w zakładkę „Ubezpieczenia zdrowotne za granicą”.
 3. Wybierz „Wnioski o Certyfikaty”.

Krok 2: Wypełnij wniosek online.

 1. Uzupełnij dane i dodaj niezbędne załączniki.

  Masz 18 lat, jesteś uczniem, studentem lub doktorantem i masz ubezpieczenie jako członek rodziny? Do wniosku dołącz kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.
   
 2. Uzupełnij szczegółowe dane dotyczące pobytu

  ​Wyjeżdżasz w celu zarobkowym? Załącz odpowiednio zaświadczenie A1 (wystawione przez ZUS lub KRUS) albo dokument U2 (wystawiony przez urząd pracy)
   
 3. Zapoznaj się ze oświadczeniami i udziel wszystkich zgód.
Przed złożeniem wniosku system wyświetli przewidywany termin rozpatrzenia Twojego wniosku.

Krok 3: Wyślij wniosek online, wybierając przycisk „złóż wniosek”.

Informację o wydanym e-certyfikacie bądź odmowie jego wydania otrzymasz na adres mailowy wskazany we wniosku.

UWAGA! Jeśli złożysz wniosek za pośrednictwem aplikacji mobilnej, gotowy e-certyfikat dostępny będzie do pobrania z Twojego konta mojeIKP.

Gdzie znajdziesz gotowy e-Certyfikat:

 1. Wejdź w zakładkę „Ubezpieczenia zdrowotne za granicą”.
 2. Przejdź do listy „Wniosków o Certyfikaty”, a następnie znajdź wniosek o  statusie zrealizowany.
 3. Kliknij „ zobacz certyfikat”.
 4. Wydany e-Certyfikat dostępny jest w formacie PDF i opatrzony jest pieczęcią kwalifikowaną.

Wzór e-Certyfikatu

 

Jednolity Portal Cyfrowy, przekierowanie do zewnętrznego serwisu, otwieranie w nowym oknie