O NFZ

CanCell Cancer

Projekt „CanCell Cancer – Zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych poprzez edukację zdrowotną”

Narodowy Fundusz Zdrowia jest beneficjentem Projektu „CanCell Cancer – Zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych poprzez edukację zdrowotną” współfinansowanego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej  na poziomie Programu Operacyjnego PL07„Poprawa i lepsze dostosowanie do trendów demograficzno- epidemiologicznych” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Bergen z Norwegii, Wydział Nauk Klinicznych (K2 Institutt). Wydział Nauk Klinicznych prowadzi  badania nad chorobami rzadkimi, psychicznymi i nowotworowymi z zastosowaniem najnowszych metod genetyki i informatyki.

 

Pobierz aplikację mobilną 

 

Celem projektu jest zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prowadzenia zdrowego stylu życia i stosowania badań profilaktycznych. Cel zostanie zrealizowany przez stworzenie i udostępnienie powszechne aplikacji na smartfony.

Aplikacja skierowana jest do osób zdrowych, które poprzez codzienne podejmowanie decyzji sprzyjających zdrowiu chcą prowadzić zdrowy tryb życia i w ten sposób zapobiegać zapadalności na choroby nowotworowe, a w szczególności do osób zdrowych o podwyższonym ryzyku zachorowania na nowotwór. Użytkownik będzie miał możliwość oszacowania predyspozycji genetycznej i ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową.

Zadaniem aplikacji mobilnej ,,CanCell Cancer” jest uświadomienie użytkownikom, jak istotne znaczenie w zapobieganiu chorobom nowotworowym ma obniżanie czynników ryzyka powstania tych chorób, badania profilaktyczne, jak również prowadzenie zdrowego stylu życia: prawidłowe odżywianie się, aktywność fizyczna, niepalenie papierosów. Aplikacja ma zachęcić użytkowników do zmiany zachowań, tak aby zminimalizować ryzyko zachorowania na nowotwór.

Okres realizacji projektu: sierpień 2016 – wrzesień 2017.