O NFZ

Projekt Scirocco Exchange

logotyp projektu, przekierowanie do zewnętrznego serwisu

Narodowy Fundusz Zdrowia został partnerem w międzynarodowym projekcie Scirocco Exchange.

Projekt Scirocco Exchange, realizowany od 1 stycznia 2019 r., w ramach 3. programu działań w dziedzinie zdrowia opiera się na projekcie SCIROCCO, który doprowadził do opracowania internetowego narzędzia samooceny zintegrowanej opieki, a także prac grupy B3 działającej w ramach europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu.

Strona internetowa projektu:

www.sciroccoexchange.com

 

Celem projektu SCIROCCO Exchange jest wspieranie regionów, głównie władz zajmujących się opieką zdrowotną i społeczną, mających na celu przyjęcie i zintensyfikowanie zintegrowanej opieki. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez ułatwienie im dostępu do opartych na dowodach aktywów w zakresie zintegrowanej opieki, a także poprzez zachęcanie do zindywidualizowanego transferu wiedzy i planowania usprawnień w tym obszarze.

Głównym rezultatem będzie lepszy dostęp do dowodów na temat zintegrowanej opieki i narzędzi dostępnych dla potencjalnych użytkowników, a także lepsze zrozumienie gotowości regionów do przyjęcia zintegrowanej opieki.

SCIROCCO Exchange skupi się w szczególności na rozwoju i testowaniu internetowego centrum zarządzania wiedzą jako kluczowego integratora i czynnika sprzyjającego  transfer wiedzy i wsparcia budowania zdolności dla zintegrowanej opieki w celu ułatwienia procesu przyjęcia i zwiększenia skali zintegrowanego systemu opieki w Europie.

Wyniki tego projektu powinny pomóc krajowym i regionalnym władzom medycznym w zbudowaniu niezbędnej zdolności do reformowania systemów opieki zdrowotnej i społecznej oraz zwiększenia skali integracji opieki. Organy odpowiedzialne za opiekę powinny być w stanie wykazać się wiedzą i doświadczeniem w zakresie projektowania, wdrażania i oceny zintegrowanej opieki, w tym mobilizacji inwestycji i zasobów. Wyniki przyczynią się również do zwiększenia zdolności organów odpowiedzialnych za opiekę do poszukiwania spersonalizowanego wsparcia i pomocy.

W ramach projektu opracowano narzędzie samooceny Scirocco Exchange Scirocco Self- Assessmet Tool for Integrated Care w wersji online, gdzie można samodzielnie dokonać oceny placówki.

 

Wyjaśnienie i opis narzędzia