O NFZ

Wsparcie dla systematycznych dostosowań produktów rozliczeniowych (JGP)

Projekt „Wsparcie dla systematycznych dostosowań produktów rozliczeniowych (Jednorodne Grupy Pacjentów)”

Projekt ma na celu uporanie się ze zjawiskiem tzw. upcodingu, czyli kwalifikowania pacjenta do droższej grupy JGP aniżeli wskazuje na to rzeczywisty zakres procedur medycznych wykonanych pacjentowi. Projekt zakłada wizyty studyjne i wsparcie eksperckie w celu wypracowania wytycznych dla procesu systematycznego usprawniania systemu JGP na podstawie analizy wybranej sekcji JGP w Polsce oraz wybranych krajach UE. 

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2019 r. W grudniu 2019 r. wykonawca przedstawił wstępny projekt dokumentu inicjującego projekt (PID). Podczas spotkania otwierającego projekt, które odbyło się 23 stycznia 2020 r. w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiono wykonawcy oczekiwania dotyczące rezultatu projektu, natomiast wykonawca wskazał na ograniczenia wynikające z terminu jego realizacji oraz zaplanowanego budżetu. Obecnie trwają uzgodnienia dot. ostatecznej wersji PID oraz zakresu danych możliwych do przekazania wykonawcy, uwzględniając wspominane ograniczenia. Pod koniec lutego 2020 r. wykonawca przekazał raport inicjujący projekt, uwzględniający uzgodnienia dot. PID.

Zgodnie z harmonogramem wskazanym w raporcie, aktualnie trwają prace badawcze i analityczne przygotowujące do kolejnych etapów projektu związanych ze współpracą wykonawcy z wybranymi świadczeniodawcami sprawozdającymi JGP z zakresu chorób płuc.​