O NFZ

Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

Projekt predefiniowany "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"

Narodowy Fundusz Zdrowia  jest partnerem w realizacji Projektu predefiniowany pn. „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” stanowiący część Programu PL13 współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Projekt powstaje we współpracy Norweskiego Dyrektoriatu ds. Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach projektu organizowane są szkolenia, których celem jest:

  • przedstawienie przyczyn powstawania nierówności w  zdrowiu;
  • omówienie strategii i metod zmniejszania  nierówności  w zdrowiu (ze szczególnym uwzględnieniem działań zdrowia publicznego i promocji zdrowia);
  • omówienie  zasad   funkcjonowania   systemu  zdrowotnego  w  aspekcie zmniejszania nierówności
    w zdrowiu.

Adresatami szkoleń są lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, analitycy, dietetycy oraz przedstawiciele innych zawodów pracujący w podmiotach działających w obszarze ochrony zdrowia.

Adresaci szkoleń zostali zdefiniowani jako:

  •  
  • Osoby bezpośrednio pracujące z pacjentami i rodzinami, np.: pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opieki społecznej i oświaty, organizacji      pozarządowych (tzw. operatorzy);
  • Osoby nadzorujące pracę innych osób, np.: pracownicy zarządzający podmiotami leczniczymi, pracownicy urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, innych jednostek samorządu terytorialnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opieki społecznej i oświaty, organizacji pozarządowych  (tzw. zarządzający);
  • Studenci, doktoranci, wykładowcy na kierunku studiów zdrowie publiczne oraz innych kierunkach medycznych i społecznych;

W ramach projektu prowadzone są dwa rodzaje szkoleń stacjonarnych, tj. dla tzw. operatorów i zarządzających. Studenci, doktoranci i wykładowcy powinni wybrać jedno z takich szkoleń.

Szkolenia trwają 8 godzin lekcyjnych, odbywają się w miastach wojewódzkich, są bezpłatne. Uczestnicy otrzymują materiały edukacyjne oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz lunch. Koszty podróży nie są zwracane.

Szkolenia są rekomendowane przez Krajowego konsultanta w dziedzinie zdrowia publicznego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu stacjonarnym zapraszamy do rejestracji na stronie: http://www.kdkevents.pl/nierownosci/ gdzie znajdują się również program szkoleń i aktualny terminarz szkoleń. Prosimy o regularne sprawdzanie terminarza.

Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach projektu stworzył szkolenia e-learningowe pt. “Przeciwdziałanie nierównościom w zdrowiu jako zadanie zdrowia publicznego”.

Zaproszenie Prezesa NFZ do szkolenia.