O NFZ

Aktualności

Harmonogram wsparcia w projekcie

31.03.2023
Pik do pobrania

Zaproszenie dla podmiotów leczniczych do udziału w pilotażu

20.01.2023
pilotaż w ramach projektu „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych”

Informacja o podpisaniu umowy

31.12.2020
W dniu 30.12.2020 r. NFZ podpisał umowę z Centrum Projektów Europejskich, na realizację projektu pn. „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych”

Tytuł Projektu: Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych