Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym AZP-2611-25/2003

26.11.2003
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 26.11.2003 r. upłynął termin składania ofert na przetarg nieograniczony na dostawę dysków twardych i dwukanałowego kontrolera.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym AZP-2611-12/2003

21.11.2003
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 21.11.2003 r. upłynął termin składania ofert na przetarg nieograniczony na dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Grójeckiej 186 na potrzeby serwerowni.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym AZP-2611-18/2003

20.11.2003
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 19.11.2003 r. upłynął termin składania ofert na przetarg nieograniczony na rozbudowę serwerów bazodanowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym AZP-2611-19/2003

29.09.2003
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 22.09.2003 r. upłynął termin składania ofert na przetarg nieograniczony na ochronę mienia w pomieszczeniach Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Koszykowej 78 w Warszawie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym AZP-2611- 13/2003

29.09.2003
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 18.09.2003 r. upłynął termin składania ofert na przetarg nieograniczony na dostawę stacji roboczych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym AZP-2611-16/2003

12.09.2003
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 3.09.2003 r. upłynął termin składania ofert na przetarg nieograniczony na wykonywanie serwisu serwera iSeries 830 wraz z osprzętem