Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.57.2020

05.01.2021
Rozbudowa środowiska macierzy Dell o dodatkową półkę dyskową wraz ze wsparciem technicznym

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.50.2020

31.12.2020
Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ siecią rozległą WAN oraz dostęp do Internetu

Ogłoszenie o zamówieniu -BAG-SZP.261.1.44.2020

28.12.2020
Świadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATIK) do oprogramowania Oracle oraz oprogramowania wspomagającego posiadanego przez Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.54.2020

28.12.2020
Świadczenie usługi telekomunikacyjnej bezpłatnej infolinii niezbędnej do działania Teleplatformy pierwszego kontaktu (TPK)

Ogłoszenie o zamówieniu - 261.10.2020.BKS

21.12.2020
Usługi utrzymania i rozwoju systemu CMS Edito

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.55.2020

17.12.2020
Zakup serwera dedykowanego do stworzenia odseparowanego środowiska obliczeniowego