Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.6.2021

24.05.2021
Usługa przeniesienia, utworzenia i rozbudowę systemu pn. Portal edukacyjny Akademia NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.12.2021

24.05.2021
Maintenance producenta systemu wraz z usługą utrzymania, w tym usługa stałego monitorowania online poprawności funkcjonowania systemu oraz usługa wsparcia technicznego dla systemu Micro Focus ArcSight  lub rozwiązanie równoważne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.17.2021

24.05.2021
Usługi telefonii komórkowej oraz internetu bezprzewodowego dla NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.11.2021

20.05.2021
Zakup dwóch aplikacji na urządzenia mobilne:  I - świadczenia z zakresu fizjoterapii; II – samoopieka w chorobach przewlekłych

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.14.2021

14.05.2021
Zakup platformy do konteneryzacji

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.16.2021

19.04.2021
Dostawa zestawów z komputerami przenośnymi na potrzeby pracowników Centrali i Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ