Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.64.2021

20.04.2022
Przejęcie utrzymania systemu EESSI (RINA) oraz rozwój systemu w ramach pakietu 20000 rbh

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG‑SZP.261.1.52.2021

28.03.2022
Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji (ATiK) dla oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.6.2022

25.03.2022
Świadczenie usługi przeniesienia, utrzymania i rozbudowy systemu pn. Portal edukacyjny Akademia NFZ oraz udostępnienia portalu opieki koordynowanej, świadczenia usługi przeniesienia treści z portalu Akademia NFZ.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.62.2021

23.03.2022
Utrzymanie oraz rozwój serwisu diety.nfz.gov.pl. w tym rozbudowanie o nowe funkcjonalności portalu Diety NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG‑SZP.261.1.65.2021

21.03.2022
Zaprojektowanie podstawowego (bazowego) GUI dla ZSI (makiety, elementy), implementacja biblioteki gotowych elementów do GUI ZSI (na podstawie zaprojektowanego StyleGuide – GUI i makiet), przygotowanie 3 wariantów kolorystycznych projektowanych elementów.