Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG‑SZP.261.1.40.2021

26.11.2021
Wytworzenie i wdrożenie systemu do zarządzania danymi teleadresowymi Klientów NFZ wraz z 2-letnim wsparciem

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG‑SZP.261.1.55.2021

25.11.2021
Uaktualnienie liczby Licencji i Subskrypcji – True UP do umowy Microsoft Enterprise

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.57.2021

25.11.2021
Zakup subskrypcji na okres 1 roku dla posiadanych licencji dla oprogramowania antywirusowego McAfee

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.49.2021

19.11.2021
Usługa przeniesienia, utworzenia i rozbudowę systemu pn. Portal edukacyjny Akademia NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.3.2021

19.11.2021
Serwis produktów objętych umową licencyjną nr 109217 lub rozwiązanie równoważne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.47.2021

15.11.2021
Świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach obsługi Telefonicznej Informacji Pacjenta (TIP)