Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.30.2020

28.09.2020
Usługi telefonii komórkowej oraz Internetu bezprzewodowego dla NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.28.2020

09.09.2020
Usługę ekspercką stałego i kompleksowego testowania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.34.2020

31.08.2020
Usługa utrzymania w należytym stanie sanitarno – porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę NFZ w budynku przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.31.2020

27.08.2020
Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących oraz materiałów eksploatacyjnych do wielofunkcyjnych urządzeń drukujących

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.15.2020

26.08.2020
Zakup usługi wsparcia specjalistycznego i doradztwa eksperckiego w realizacji zadań projektu Feniks związanych z budową ZSI

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.32.2020

24.08.2020
Najem pomiarowych samoobsługowych kiosków profilaktycznych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia