Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.1.19.2020

27.05.2020
Subskrypcja oprogramowania AWMoS wraz z usługą monitorowania partycji bazodanowych systemu IBM i, oraz wsparciem technicznym bądź rozwiązanie równoważne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.21.2020

25.05.2020
Zakup subskrypcji oprogramowania VMware bądź rozwiązanie równoważne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.18.2020

18.05.2020
Wykonanie i dostawa plastikowych kart EKUZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.22.2020

18.05.2020
Zakup urządzeń sieciowych dla nowej lokalizacji Centrali NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.12.2020

11.05.2020
Wykonanie Modułu Obsługi Procesu Sprawozdawczości i Kontroli MOPSIK

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.17.2020

22.04.2020
Zakup usługi wsparcia technicznego na posiadane urządzenia Data Domain