Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.16.2021

19.04.2021
Dostawa zestawów z komputerami przenośnymi na potrzeby pracowników Centrali i Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.8.2021

19.04.2021
Usługi utrzymania systemu informatycznego do nadzoru, kontroli i rejestracji zdalnych sesji uprzywilejowanych

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.4.2021

06.04.2021
Tłumaczenia językowe na potrzeby komórek organizacyjnych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.10.2021

06.04.2021
Zakup licencji na potrzeby Systemu Obsługi Zgłoszeń i Zarządzania Dokumentacją

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.5.2021

02.04.2021
Zakup licencji oprogramowania Oracle lub rozwiązanie równoważne wraz z usługą asysty technicznej i konserwacji

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.1.59.2020

01.04.2021
Modernizacja i rozbudowa systemu wideokonferencyjnego w ramach systemu telefonii IP