Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.36.2022

25.11.2022
Rozbudowę  i wsparcie systemu Fidelis bądź rozwiązanie równoważne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.28.2022

23.11.2022
Zakup serwera bazodanowego wraz ze wsparciem technicznym

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.34.2022

18.11.2022
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG‑SZP.261.1.35.2022

09.11.2022
Zakup subskrypcji na okres 1 roku dla posiadanych licencji dla oprogramowania antywirusowego Trellix

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG‑SZP.261.1.22.2022

07.11.2022
usługa utrzymania druku oraz serwisu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz usługą druku podążającego w siedzibie MOW NFZ oraz usługa utrzymania druku oraz serwisu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w Delegaturach MOW NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.24.2022

02.11.2022
Rozbudowa serwera produkcyjnego IBM Power Systems Świętokrzyskiego OW NFZ wraz ze wsparciem technicznym