Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.31.2023

10.10.2023
Serwis oprogramowania (SWMA) oraz pogwarancyjny serwis sprzętowy(HWMA) serwerów bazodanowych IBM POWER wraz z osprzętem

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.29.2023

04.10.2023
Zakup biblioteki taśmowej - Świętokrzyski OW NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.30.2023

29.09.2023
Usługa utrzymania w należytym stanie sanitarno – porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę NFZ w budynku przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.26.2023

29.09.2023
Usługi ochrony fizycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia w budynku przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.27.2023

29.09.2023
Modernizacja środowiska bibliotek taśmowych - Centrala NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.28.2023

26.09.2023
Usługi wsparcia dla oprogramowania typu BPM (Business Process Management)