Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.16.2023

22.05.2023
Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Centrali i Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.9.2023

28.04.2023
Zakup asysty technicznej i konsultacji do wykorzystywanego oprogramowania wraz z subskrypcją RHEL, warsztaty szkoleniowe lub rozwiązanie równoważne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.47.2022

12.04.2023
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i lokali użytkowych

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.44.2022

07.04.2023
Badanie doświadczeń klientów NFZ (client experience) – opracowanie metodyki oraz przeprowadzenie badania

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.37.2022

31.03.2023
Modernizacja urządzeń Gigamon (w tym licencje, wsparcie techniczne, serwery, moduły, inne).

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.5.2023

28.03.2023
Zakup subskrypcji oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych wraz ze wsparciem technicznym oraz wsparciem merytorycznym