Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG‑SZP.261.1.11.2022

25.07.2022
Zakup subskrypcji oprogramowania Vmware

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.13.2022

18.07.2022
Zakup licencji, subskrypcji oprogramowania Trellix, eAuditor oraz Trend Micro Deep Security wraz ze wsparciem technicznym

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG‑SZP.261.1.14.2022

30.06.2022
Usługa połączenia CPD Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ zapasową siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu wraz z ochroną anty DDoS

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.7.2022

14.06.2022
Wytworzenie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.9.2022

10.06.2022
Wsparcie merytoryczne dla rozwoju i utrzymania systemu klasy IDM

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.10.2022

08.06.2022
Usługi medyczne polegające na wykonaniu szczepień akcyjnych na podstawie zlecenia Ministra Zdrowia