Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.14.2019

13.05.2019
Zakup subskrypcji wraz ze wsparciem producenta na oprogramowanie Red Hat Enterprise Linux wraz z asystą techniczną bądź rozwiązanie równoważne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.13.2019

24.04.2019
Świadczenie usług infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.10.2019

11.04.2019
Zakup subskrypcji producenta oprogramowania VMware

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.7.2019

08.04.2019
Świadczenie usługi wsparcia technicznego macierzy HPE wraz z osprzętem w OW NFZ oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego

Ogłoszenie o dialogu technicznym

28.03.2019
Usługi kompleksowego testowania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia - przedłużenie terminu składania wniosków

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.8.2019

26.03.2019
Sukcesywna dostawa zestawów z komputerami stacjonarnymi i przenośnymi