Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.21.2016

25.10.2016
Zakup 2 szt. serwerów na potrzeby aplikacji wdrażanych w ramach uruchomienia Punktu Kontaktowego (EESSI)

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.20.2016

17.10.2016
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na 2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.15.2016

12.10.2016
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Centrali NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.16.2016

02.09.2016
Zakup serwerów klasy x86 przeznaczonych do zarządzania i monitorowania środowiska wirtualnego

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.14.2016

19.07.2016
Usługa utrzymania w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę NFZ w budynku przy ul. Grójeckiej 186 oraz ul. Hankiewicza 2 w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.11.2016

12.07.2016
Rozbudowa, instalacja i uruchomienie zasobów serwera bazodanowego i5.