Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.54.2015

16.03.2016
Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych eksploatowanych w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.4.2016

16.03.2016
Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla urządzenia EMC DataDomain Model DD990.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.5.2016

14.03.2016
Wykonanie i dostawa plastikowych kart z nadrukiem Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.2.2016

11.03.2016
Usługi serwisowe dla środowiska serwerów x86 wraz z osprzętem świadczone na rzecz Centrali NFZ i jednostek organizacyjnych zamawiającego (dotyczy środowiska HP).

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.52.2015

02.03.2016
Przedłużenie subskrypcji producenta oprogramowania Vmware.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.1.2016

02.03.2016
Subskrypcja wraz ze wsparciem producenta na oprogramowanie Red Hat Enterprise Linux, oraz świadczenie dodatkowej asysty technicznej.