Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.14.2016

19.07.2016
Usługa utrzymania w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę NFZ w budynku przy ul. Grójeckiej 186 oraz ul. Hankiewicza 2 w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.11.2016

12.07.2016
Rozbudowa, instalacja i uruchomienie zasobów serwera bazodanowego i5.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.13.2016

11.07.2016
Badanie sprawozdań finansowych Oddziałów wojewódzkich i Centrali NFZ oraz łącznego sprawozdania Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 01.01-31.12.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.9.2016

17.06.2016
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia w budynku przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie oraz przy ul. Hankiewicza 2 w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.10.2016

13.06.2016
Usługa wsparcia dla Oddziałów Wojewódzkich NFZ oraz Centrali NFZ dla oprogramowania Mimix Professional for i5/OS...

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.6.2016

17.05.2016
Materiały eksploatacyjne do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek dla Centrali NFZ.