Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.17.2018

25.05.2018
Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.3.2018

14.05.2018
Informacja o wyborze oferty.

Dialog Techniczny

07.05.2018
Zapraszamy do udziału w dialogu technicznym, którego głównym celem będzie pomoc w przygotowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - usługi pozyskania pracowników z dziedziny IT.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.10.2018

19.04.2018
Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.14.2018

16.04.2018
Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.13.2018

13.04.2018
Informacja o wyborze oferty.