Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.4.2015

30.03.2015
Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ i kolokacją zapasową siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu.

Informacja o wyborze oferty - BAG.261.11.2.2015

20.03.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze oferty - AZP-2611-49/14

04.02.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-47/14

30.01.2015
Warszawa: Uaktualnienie ilości licencji (TRUE UP) do umowy Microsoft Enterprise nr 82/2013 wraz z usługą Software Assurance

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-48/14

20.01.2015
Subskrypcja wraz ze wsparciem producenta na oprogramowanie Red Hat Enterprise Linux, Satellite Server, Smart Management, oraz świadczenie dodatkowej asysty technicznej i przeprowadzenie warsztatów.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-46/14

09.01.2015
Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu systemowego "Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. transgranicznej opieki zdrowotnej".