Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-43/14

09.12.2014
Rozbudowa maszyny IBM i5 wraz ze wsparciem technicznym dla elementów przewidzianych w rozbudowie.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-40/14

05.12.2014
Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ i kolokacją siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-42/14

19.11.2014
Usługi pocztowe na rok 2015.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-44/14

07.11.2014
Dostawa bonów okolicznościowych w formie kart elektronicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-41/14

05.11.2014
Dostawa urządzeń do zabezpieczenia styku z internetem i komunikacji wewnętrznej

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-35/14

17.10.2014
Dostawa licencji Oracle wraz z asystą techniczną i konserwacją.