Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.29.2018

19.11.2018
Uaktualnienie ilości licencji TRUE UP do umowy Microsoft Enterprise Nr 80260393 zawartej w dniu 29.03.2017r.(nr umowy NFZ 36/2017 z dnia 29.03.2017r.)

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.31.2018

19.11.2018
Zakup serwerów kasetowych (Blade) wraz z obudową na potrzeby systemów informatycznych

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.28.2018

06.11.2018
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym na 2019 r. - Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.30.2018

02.11.2018
Świadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATIK) na oprogramowanie Oracle

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.27.2018

19.10.2018
Usługi wsparcia technicznego na macierze Vmax V40K na okres 12 miesięcy.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.26.2018

16.10.2018
Usługi wsparcia informatycznego SOZ - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty