Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-48/14

20.01.2015
Subskrypcja wraz ze wsparciem producenta na oprogramowanie Red Hat Enterprise Linux, Satellite Server, Smart Management, oraz świadczenie dodatkowej asysty technicznej i przeprowadzenie warsztatów.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-46/14

09.01.2015
Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu systemowego "Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. transgranicznej opieki zdrowotnej".

Ogłoszenie o dialogu technicznym

17.12.2014
Wdrożenie narzędzi służących do uzyskania niezaprzeczalności opisu zdarzenia medycznego oraz silnych mechanizmów identyfikacji i uwierzytelniania na potrzeby systemu Rejestru Usług Medycznych II (RUM II) dla Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-45/14

16.12.2014
Usługa szkoleniowa z kompetencji miękkich w ramach projektu systemowego Akademia NFZ oraz projektu Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-43/14

09.12.2014
Rozbudowa maszyny IBM i5 wraz ze wsparciem technicznym dla elementów przewidzianych w rozbudowie.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-40/14

05.12.2014
Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ i kolokacją siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu.