Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG‑SZP.261.1.27.2022

20.09.2022
Wynajem samochodu typu bus

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.15.2022

04.08.2022
Usługa utrzymania systemów bezpieczeństwa fizycznego: kontroli dostępu (SKD), sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemu dozoru wizyjnego (CCTV)

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.8.2022

29.07.2022
Wsparcie analityczne w zakresie analizy biznesowo-systemowej w realizacji zadań związanych z wdrożeniem w organizacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.12.2022

29.07.2022
Wytworzenie i wdrożenie systemu pn. Centrum Słowników do wprowadzania, edycji i wizualizacji danych słownikowych

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG‑SZP.261.1.11.2022

25.07.2022
Zakup subskrypcji oprogramowania Vmware

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.13.2022

18.07.2022
Zakup licencji, subskrypcji oprogramowania Trellix, eAuditor oraz Trend Micro Deep Security wraz ze wsparciem technicznym