Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.17.2020

22.04.2020
Zakup usługi wsparcia technicznego na posiadane urządzenia Data Domain

Ogłoszenie o dialogu technicznym

21.04.2020
Ogłoszenia o dialogu technicznym w związku z trwającymi pracami nad zaprojektowaniem, dostawą, wdrożeniem i utrzymaniem Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami (SWZZ), klasy ERP - Zakończenie dialogu technicznego

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.14.2020

20.04.2020
Usługi wsparcia informatycznego Systemu Obsługi Zgłoszeń (SOZ) wraz z oprogramowaniem wspomagającym

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.10.2020

02.04.2020
Sukcesywna dostawa zestawów z komputerami stacjonarnymi i przenośnymi

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.13.2020

27.03.2020
Dostawa krzeseł biurowych i konferencyjnych wg bieżących potrzeb Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.7.2020

17.03.2020
Usługa relokacji (przeprowadzek) składników majątkowych Centrali NFZ