Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu BAG-SZP.261.1.35.2021

30.09.2021
Dostawa przełączników sieciowych wraz ze wsparciem technicznym

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.37.2021

24.09.2021
Badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od 01.01.-31.12.2021 r. i za okres od 01.01.-31.12.2022 r., na które składają się jednostkowe roczne sprawozdania finansowe oddziałów wojewódzkich i Centrali NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.30.2021

22.09.2021
Zakup urządzeń drukujących na potrzeby Centrali NFZ wraz z usługą utrzymania ciągłości druku

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.32.2021

20.09.2021
Usługa utrzymania druku oraz serwisu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz usługą druku podążającego w siedzibie MOW NFZ oraz usługa utrzymania druku oraz serwisu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w Delegaturach MOW NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.34.2021

15.09.2021
Subskrypcja oprogramowania McAfee SIEM z asystą techniczną

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.38.2021

15.09.2021
Świadczenie usług wsparcia informatycznego Systemu Obsługi Zgłoszeń i Zarządzania Dokumentacją (SOZZD)