Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG‑SZP.261.1.45.2022

06.02.2023
Zakup subskrypcji Systemu Obsługi Zgłoszeń i Zarządzania Dokumentacją lub rozwiązanie równoważne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.39.2022

03.02.2023
Dostawa licencji VMware, dostawa 12 miesięcznych subskrypcji, wsparcie techniczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.32.2022

01.02.2023
Zakup subskrypcji oprogramowania NetWorker lub rozwiązanie równoważne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.46.2022

01.02.2023
Tłumaczenia językowe na potrzeby komórek organizacyjnych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.31.2022

13.01.2023
Modernizacja bloku WAN i bram głosowych w oddziałach wojewódzkich i Centrali NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.42.2022

05.01.2023
Usługę połączenia CPD Centrali NFZ i OW NFZ siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu wraz z ochroną anty DDoS