Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.25.2020

09.07.2020
Zakup subskrypcji oprogramowania Networker lub rozwiązanie równoważne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.23.2020

06.07.2020
Zakup usługi dostępu do bazy wiedzy oraz konsultacji dotyczących zagadnień IT związanych z budową ZSI NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.27.2020

03.07.2020
Zakup i wdrożenie narzędzia do zarządzania portfelem projektów wraz ze wsparciem technicznym i szkoleniami

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.1.11.2020

24.06.2020
Dostawa serwera bazodanowego

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.1.26.2020

22.06.2020
Zakup subskrypcji licencji oprogramowania otwartych systemów operacyjnych (RHEL) lub rozwiązanie równoważne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.1.24.2020

17.06.2020
Zakup środowiska serwerów kasetowych