Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Drukuj

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.8.2019

26.03.2019
Sukcesywna dostawa zestawów z komputerami stacjonarnymi i przenośnymi

Ogłoszenie o dialogu technicznym

19.03.2019
Stworzenie platformy (systemu, aplikacji) webowej (dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej) służącej do wzajemnej współpracy płatnika ze świadczeniodawcami na potrzeby pilotażu POZ PLUS - przedłużenie terminu składania wniosków
  1  2  3  4