Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym AZP-2611-17/2003

28.08.2003
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 28.08.2003 r. upłynął termin składania ofert na przetarg nieograniczony na ochronę mienia w obiekcie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Koszykowej 78 w Warszawie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym AZP-2611-14/2003

20.08.2003
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 12.08.2003 r. upłynął termin składania ofert na przetarg nieograniczony na druk Biuletynu Narodowego Funduszu Zdrowia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym AZP-2611-9/2003

07.08.2003
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 6.08.2003 r. upłynął termin składania ofert na przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych kas chorych za I kwartał 2003 r. oraz oddziałów i centrali Narodowego Funduszu...