Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.18.2021

12.08.2021
Świadczenie usługi wydawania oraz zarządzania zaawansowanymi certyfikatami do podpisu przeznaczonymi na wewnętrzne potrzeby NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.15.2021

11.08.2021
Udostępnienie portalu opieki koordynowanej, świadczenie usług i przeniesienia treści z portalu Akademia NFZ oraz utrzymanie systemu umożliwiającego działanie portalu opieki koordynowanej wraz z materiałami filmowymi...

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.23.2021

05.08.2021
Subskrypcja oprogramowania Mimix lub usługa udostępnienia oprogramowania równoważnego wraz z subskrypcją, usługa migracji i uruchomienia licencji oprogramowania Mimix

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.13.2021

30.07.2021
Usługa serwisu bieżącego i dostosowawczego dla Systemu Obsługi Formularzy Unijnych (SOFU)

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261. 31.2021

30.07.2021
Serwis oprogramowania (SWMA) oraz pogwarancyjny serwis sprzętowy (HWMA) serwerów bazodanowych IBM POWER wraz z osprzętem