Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.4.2024

13.03.2024
zakup paliw, materiałów eksploatacyjnych oraz opłaty za przejazd autostradami dla samochodów służbowych w Narodowym Funduszu Zdrowia na okres 24 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.51.2023

20.02.2024
Tłumaczenia językowe na potrzeby komórek organizacyjnych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.50.2023

16.02.2024
Badanie doświadczeń klientów NFZ (client experience) – przeprowadzenie badania, opracowanie analizy danych oraz raportu końcowego

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.1.2024

13.02.2024
Usługa połączenia CPD Centrali NFZ i Oddziałów Wojewódzkich NFZ siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu wraz z ochroną anty DDoS

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.46.2023

09.02.2024
Rozbudowa posiadanych przez NFZ dwóch przełączników SAN o dodatkowe karty liniowe oraz wkładki SFP FC oraz świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego wraz ze wsparciem technicznym na okres 36 miesięcy.

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.47.2023

08.02.2024
Zakup usługi wsparcia merytorycznego do zarządzania Oprogramowaniem wytworzonym na potrzeby NFZ