Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.1.2023

20.03.2023
Świadczenie usług wsparcia informatycznego Systemu Obsługi Zgłoszeń i Zarządzania Dokumentacją (SOZZD).

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.8.2023

20.03.2023
Zakup subskrypcji oprogramowania VMware wraz ze wsparciem technicznym i merytorycznym lub rozwiązanie równoważne

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.2.2023

10.03.2023
Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji (ATiK) dla oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.4.2023

08.03.2023
Wykonanie i dostawa plastikowych blankietów kart EKUZ

Ogłoszenie o zamówieniu nr BAG-SZP.261.1.43.2022

03.03.2023
Zakup pieczęci kwalifikowanych wraz z usługą ich przechowywania oraz udostępniania.

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BKSiP.044.6.2023

28.02.2023
Narodowy Fundusz Zdrowia, jako Zamawiający, zaprasza do składania ofert na usługę utrzymania Platformy Edito CMS oraz usługę serwisu dostosowawczego Platformy Edito CMS.