Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.39.2020

30.06.2021
Zakup subskrypcji Enterprise systemu GrayLog na okres 24 miesięcy wraz ze wsparciem technicznym i merytorycznym

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.1.2021

22.06.2021
Wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami SWZZ klasy ERP wraz z 4-letnim utrzymaniem

Ogłoszenie o zamówieniu - BKS.261.6.2021

14.06.2021
Produkcja animacji i przygotowanie projektów plakatów i ulotki na temat Teleplatformy Pierwszego Kontaktu

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.24.2021

31.05.2021
Zakup serwerów dla systemów informatycznych wykorzystywanych przez pracowników Centrali i OW NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.6.2021

24.05.2021
Usługa przeniesienia, utworzenia i rozbudowę systemu pn. Portal edukacyjny Akademia NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.12.2021

24.05.2021
Maintenance producenta systemu wraz z usługą utrzymania, w tym usługa stałego monitorowania online poprawności funkcjonowania systemu oraz usługa wsparcia technicznego dla systemu Micro Focus ArcSight  lub rozwiązanie równoważne