Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.59.2021

22.12.2021
Badanie doświadczeń klientów NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261. 58.2021

22.12.2021
Zakup obudowy (chassis) na serwery kasetowe wraz z serwerami typu blade

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261. 46.2021

03.12.2021
Rozbudowa  serwera bazodanowego w Centrali wraz ze wsparciem technicznym