Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.42.2023

08.04.2024
Rozbudowa środowiska serwerów HPE Synergy

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.52.2023

08.04.2024
Zakup subskrypcji RHEL wraz z serwisem oprogramowania i wsparciem merytorycznym dla dystrybucji RHEL i wykorzystywanego na niej oprogramowania open source

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.3.2024

05.04.2024
Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji (ATiK) dla oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.4.2024

13.03.2024
zakup paliw, materiałów eksploatacyjnych oraz opłaty za przejazd autostradami dla samochodów służbowych w Narodowym Funduszu Zdrowia na okres 24 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.51.2023

20.02.2024
Tłumaczenia językowe na potrzeby komórek organizacyjnych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.50.2023

16.02.2024
Badanie doświadczeń klientów NFZ (client experience) – przeprowadzenie badania, opracowanie analizy danych oraz raportu końcowego