Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.24.2022

02.11.2022
Rozbudowa serwera produkcyjnego IBM Power Systems Świętokrzyskiego OW NFZ wraz ze wsparciem technicznym

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.19.2022

31.10.2022
Zakup i wdrożenie usługi SOC (Security Operations Center) wraz z utrzymaniem i wsparciem technicznym przez okres 24 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.16.2022

31.10.2022
Świadczenie usługi wydawania oraz zarządzania zaawansowanymi certyfikatami do podpisu wraz z usługą znakowania czasu, przeznaczonymi na wewnętrzne potrzeby NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.21.2022

26.10.2022
Dostawa urządzeń drukujących, utrzymanie ciągłości druku urządzeń drukujących i dostawę materiałów eksploatacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.20.2022

07.10.2022
Udzielenie subskrypcji, licencji oraz zapewnienie wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek oprogramowania (Software Assurance) dla produktów Microsoft

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.23.2022

04.10.2022
Serwis oprogramowania (SWMA) oraz pogwarancyjny serwis sprzętowy (HWMA) serwerów bazodanowych IBM POWER wraz z osprzętem