Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o dialogu technicznym – unieważnienie

25.02.2020
Dialog techniczny został unieważniony

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.3.2020

24.02.2020
Najem pomiarowych samoobsługowych kiosków profilaktycznych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia