Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG‑SZP.261.1.33.2022

03.01.2023
Integracja oprogramowania w ramach Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ wraz nadzorem jakości architektury, produktów wytwarzania i testami – część 2

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG‑SZP.261.1.30.2022

03.01.2023
wytwarzanie oprogramowania w ramach programu budowy systemu ZSI przez dedykowane Zespoły wytwórcze – Część 3

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG‑SZP.261.1.41.2022

02.01.2023
Zakup Serwerów dla środowiska Exchange

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.25.2022

15.12.2022
Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego w Centrali NFZ oraz Mazowieckim OW NFZ