Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.7.2022

14.06.2022
Wytworzenie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.9.2022

10.06.2022
Wsparcie merytoryczne dla rozwoju i utrzymania systemu klasy IDM

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.10.2022

08.06.2022
Usługi medyczne polegające na wykonaniu szczepień akcyjnych na podstawie zlecenia Ministra Zdrowia

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.64.2021

20.04.2022
Przejęcie utrzymania systemu EESSI (RINA) oraz rozwój systemu w ramach pakietu 20000 rbh

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG‑SZP.261.1.52.2021

28.03.2022
Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji (ATiK) dla oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego