Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.48.2021

27.10.2021
Zakup usługi wsparcia technicznego na posiadane urządzenia Data Domain

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.45.2021

26.10.2021
Wymiana urządzeń infrastruktury sieciowej Centrali NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.44.2021

25.10.2021
Zakup firewalli najnowszej generacji dla Centrali NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu BAG-SZP.261.1.29.2021

06.10.2021
Zakup systemu do zarządzania infrastrukturą centrali telefonicznej IP dla oddziałów wojewódzkich wraz ze wsparciem

Ogłoszenie o zamówieniu BAG-SZP.261.1.35.2021

30.09.2021
Dostawa przełączników sieciowych wraz ze wsparciem technicznym

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.37.2021

24.09.2021
Badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od 01.01.-31.12.2021 r. i za okres od 01.01.-31.12.2022 r., na które składają się jednostkowe roczne sprawozdania finansowe oddziałów wojewódzkich i Centrali NFZ