Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.1.2019

08.03.2019
Najem długoterminowy samochodów osobowych fabrycznie nowych dla Centrali NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.5.2019

05.03.2019
Tłumaczenia językowe na potrzeby Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.43.2018

23.01.2019
Wykonanie i dostawa plastikowych kart z nadrukiem Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.39.2018

18.01.2019
Usługa sieci MAN na potrzeby Centrali NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.34.2018

17.01.2019
Usługa wydawania oraz zarządzania certyfikatami do podpisu wykorzystywanymi na wewnętrzne potrzeby Narodowego Funduszu Zdrowia

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.37.2018

17.01.2019
Połączenie Centrali NFZ i kolokacji z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu