Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - nr BAG.261.1.36.2019

21.10.2019
Usługi serwisowe dla rozwiązań firmy CISCO w Centrali i oddziałach wojewódzkich NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.37.2019

17.10.2019
Usługa cateringowa na potrzeby Centrali NFZ - unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu - nr BAG.261.1.22.2019

07.10.2019
Zakup subskrypcji i licencji na oprogramowanie Microsoft wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek

Ogłoszenie o zamówieniu - nr BAG.261.1.30.2019

07.10.2019
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Ogłoszenie o zamówieniu - nr BAG.261.1.27.2019

02.09.2019
Usługi maintenance i wsparcie techniczne dla systemu Fidelis

Ogłoszenie o dialogu technicznym

02.09.2019
Budowa nowego systemu ZSI NFZ - Informacja nt. wyboru Wykonawców DT Analityka i Wytwarzanie