Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.44.2019

20.01.2020
Maintenance producenta, usługi utrzymania oraz usługi wsparcia technicznego dla systemu Micro Focus ArcSight bądź rozwiązanie równoważne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.39.2019

14.01.2020
Usługa wsparcia serwisowego dla urządzeń F5

Ogłoszenie o zamówieniu nr BAG.261.1.31.2019

03.01.2020
Dostawa i subskrypcja oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych Data Protector bądź oprogramowania równoważnego ze wsparciem technicznym i wsparciem merytorycznym

Ogłoszenie o zamówieniu nr BAG.261.1.42.2019

23.12.2019
Wykonanie Modułu Obsługi Procesu Sprawozdawczości i Kontroli MOPSIK

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.40.2019

20.12.2019
Dostawa systemu informatycznego do nadzoru, kontroli i rejestracji zdalnych sesji uprzywilejowanych, wdrożenie oraz usługa utrzymania systemu

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.45.2019

19.12.2019
Usługa cateringowa na potrzeby Centrali NFZ