Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.14.2018

16.04.2018
Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.13.2018

13.04.2018
Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.5.2018

03.04.2018
Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.7.2018

30.03.2018
Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.12.2018

29.03.2018
Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.6.2018

13.03.2018
Informacja z wyboru oferty.