Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.26.2018

16.10.2018
Usługi wsparcia informatycznego SOZ - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.22.2018

15.10.2018
Modernizacja głównych urządzeń infrastruktury sieciowej Centrali NFZ – Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.8.2018

27.09.2018
Serwis serwerów klasy Power - Informacja o unieważnieniu postepowania

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.25.2018

17.09.2018
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.21.2018

07.09.2018
Usługi konserwacyjne i konsultacyjne dla oprogramowania SAS - platformy AFD

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.20.2018

13.08.2018
Informacja o wyborze oferty