Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.24.2018

09.08.2018
Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.18.2018

02.08.2018
Informacja o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.23.2018

02.08.2018
Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.16.2018

02.07.2018
Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.11.2018

18.06.2018
Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.15.2018

13.06.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania