Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.2.2018

01.03.2018
Usługi serwisowe serwerów aplikacyjnych opartych o architekturę x86 wraz z osprzętem

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.4.2018

23.02.2018
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.1.2018

31.01.2018
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.43.2017

19.01.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.40.2017

19.01.2018
Informacja o wyborze

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.26.2017

18.01.2018
Informacja o wyborze oferty.