Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.7.2015

21.04.2015
Usługa hotelarsko-gastronomiczna - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.1.2015

13.04.2015
Utrzymanie i usługa wsparcia technicznego dla systemu HP ArcSight.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.5.2015

31.03.2015
Usługa hotelarsko-gastronomiczna i przewóz materiałów na konferencję ogólnopolską, w związku z realizacją przez Narodowy Fundusz Zdrowia projektu "Akademia NFZ" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.4.2015

30.03.2015
Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ i kolokacją zapasową siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu.

Informacja o wyborze oferty - BAG.261.11.2.2015

20.03.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze oferty - AZP-2611-49/14

04.02.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.