Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.19.2015

10.06.2015
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia w budynku przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie oraz przy ul. Hankiewicza 2 w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.13.2015

27.05.2015
Usługa hotelarsko - gastronomiczna oraz transport materiałów szkoleniowych w ramach projektu systemowego Akademia NFZ - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.12.2015

21.05.2015
Dostawa licencji VMware, wdrożenie oprogramowania VMware wraz z subskrypcją lub rozwiązanie równoważne.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.10.2015

21.05.2015
Usługa utrzymania (maintenance) dla licencji SAP Business Objects - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.18.2015

30.04.2015
Wykonanie i dostawa plastikowych kart z nadrukiem Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.8.2015

22.04.2015
Usługa hotelarsko-gastronomiczna - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.