Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.25.2015

15.09.2015
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług telefonii komórkowej, usług Internetu bezprzewodowego, usług telefonicznych za pomocą bramek FTC dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dostawa sprzętu.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.20.2015

11.09.2015
Dostawa systemu do zbierania logów wraz ze wparciem technicznym.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.28.2015

28.08.2015
Rozbudowa istniejącej infrastruktury sieci SAN o dodatkowe karty rozszerzeń wraz ze wsparciem technicznym

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.31.2015

13.08.2015
Zakup dodatkowych licencji VDM oraz VM dla oddziałów oraz wyrównanie wsparcia technicznego dla nowo zakupionych licencji do 27.01.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.23.2015

05.08.2015
Usługi serwisowe dla rozwiązań firmy Cisco w Centrali i oddziałach wojewódzkich NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.26.2015

29.07.2015
Warszawa: Zakup usługi wraz z doradztwem i narzędziem służącym do wartościowania stanowisk pracy