Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.24.2015

27.07.2015
Druk i dystrybucja 2 podręczników nt. dyrektywy transgranicznej i leczenia planowanego za granicą przeznaczonych dla pracowników NFZ, zakładów opieki zdrowotnej oraz pacjentów...

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.14.2015

22.07.2015
Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury serwerów aplikacyjnych wraz z osprzętem w środowisku produkcyjnym i zapasowym Centrali NFZ

Informacja o wyborze oferty - BAG.261.11.21.2015

21.07.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Postępowanie na "Dostawę artykułów biurowych"

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.9.2015

14.07.2015
Usługa serwisu bieżącego i dostosowawczego dla Systemu Obsługi Formularzy Unijnych (SOFU).

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.22.2015

19.06.2015
Utrzymanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę NFZ w budynkach przy ul. Grójeckiej 186 oraz ul. Hankiewicza 2 w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.17.2015

16.06.2015
Usługi serwisowe głównych serwerów bazodanowych opartych o platformę POWER w Centrali i oddziałach wojewódzkich NFZ.