Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.7.2020

17.03.2020
Usługa relokacji (przeprowadzek) składników majątkowych Centrali NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.46.2019

16.03.2020
Rozbudowa systemu telefonii IP wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym oraz subskrypcje dla aplikacji Intelix

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.9.2020

13.03.2020
Dostawa mebli biurowych i konferencyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.4.2020

12.03.2020
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek eksploatowanych w Centrali NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.6.2020

12.03.2020
Połączenie Centrali NFZ i kolokacji z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ zapasową siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.48.2019

11.03.2020
Usługa wsparcia i doradztwa w zakresie obsługi zamówień publicznych pod budowę ZSI NFZ