Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.47.2019

06.03.2020
Serwis oprogramowania (SWMA) oraz pogwarancyjny serwis sprzętowy (HWMA) serwerów bazodanowych IBM POWER wraz z osprzętem

Ogłoszenie o dialogu technicznym – unieważnienie

25.02.2020
Dialog techniczny został unieważniony

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.3.2020

24.02.2020
Najem pomiarowych samoobsługowych kiosków profilaktycznych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.33.2019

24.01.2020
Rozbudowa środowiska macierzy dyskowych o nowe macierze

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.43.2019

21.01.2020
Usługi serwisu dotyczącego Produktów Podstawowych Platformy AFD