Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.41.2020

07.12.2020
Modernizacja serwera bazodanowego IBM w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.51.2020

07.12.2020
Realizacja usług Teleplatformy pierwszego kontaktu (TPK)

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.52.2020

03.12.2020
Dostawa zestawów komputerowych z komputerami przenośnymi

Ogłoszenie o zamówieniu - BKS.261.8.2020

27.11.2020
Dostęp do kodowanego internetowego serwisu monitoringowego mediów na potrzeby Centrali i OW NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.36.2020

26.11.2020
Dostawa licencji systemu  SIEM Micro Focus ArcSight bądź rozwiązanie równoważne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.45.2020

26.11.2020
Zakup licencji na system informacji prawnej dla NFZ wraz z aktualizacjami