Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.3.2020

24.02.2020
Najem pomiarowych samoobsługowych kiosków profilaktycznych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.33.2019

24.01.2020
Rozbudowa środowiska macierzy dyskowych o nowe macierze

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.43.2019

21.01.2020
Usługi serwisu dotyczącego Produktów Podstawowych Platformy AFD

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.44.2019

20.01.2020
Maintenance producenta, usługi utrzymania oraz usługi wsparcia technicznego dla systemu Micro Focus ArcSight bądź rozwiązanie równoważne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.39.2019

14.01.2020
Usługa wsparcia serwisowego dla urządzeń F5

Ogłoszenie o zamówieniu nr BAG.261.1.31.2019

03.01.2020
Dostawa i subskrypcja oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych Data Protector bądź oprogramowania równoważnego ze wsparciem technicznym i wsparciem merytorycznym