Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.4.2020

12.03.2020
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek eksploatowanych w Centrali NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.6.2020

12.03.2020
Połączenie Centrali NFZ i kolokacji z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ zapasową siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.48.2019

11.03.2020
Usługa wsparcia i doradztwa w zakresie obsługi zamówień publicznych pod budowę ZSI NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.47.2019

06.03.2020
Serwis oprogramowania (SWMA) oraz pogwarancyjny serwis sprzętowy (HWMA) serwerów bazodanowych IBM POWER wraz z osprzętem

Ogłoszenie o dialogu technicznym – unieważnienie

25.02.2020
Dialog techniczny został unieważniony