Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.32.2020

24.08.2020
Najem pomiarowych samoobsługowych kiosków profilaktycznych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.29.2020

14.08.2020
Produkcja adwertoriali prasowych, banerów i adwertoriali internetowych, spotu radiowego oraz filmów z influencerami na temat polipragmazji

Ogłoszenie o zamówieniu - BKS.261.3.2020

10.08.2020
Dostawa fabrycznie nowej mównicy dla Narodowego Funduszu Zdrowia - Centrali

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.25.2020

09.07.2020
Zakup subskrypcji oprogramowania Networker lub rozwiązanie równoważne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.23.2020

06.07.2020
Zakup usługi dostępu do bazy wiedzy oraz konsultacji dotyczących zagadnień IT związanych z budową ZSI NFZ