Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu nr BAG.261.1.42.2019

23.12.2019
Wykonanie Modułu Obsługi Procesu Sprawozdawczości i Kontroli MOPSIK

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.40.2019

20.12.2019
Dostawa systemu informatycznego do nadzoru, kontroli i rejestracji zdalnych sesji uprzywilejowanych, wdrożenie oraz usługa utrzymania systemu

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.45.2019

19.12.2019
Usługa cateringowa na potrzeby Centrali NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.41.2019

12.12.2019
Zakup narzędzia informatycznego wspierającego postępowanie z danymi zgodnie z obowiązującą klasyfikacją informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.34.2019

06.12.2019
Zakup urządzeń do infrastruktury SAN

Ogłoszenie o dialogu technicznym

29.11.2019
świadczenie usługi Centrum Monitorowania Bezpieczeństwa (ang. Security Operation Center - SOC) na rzecz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia