Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.45.2019

19.12.2019
Usługa cateringowa na potrzeby Centrali NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.41.2019

12.12.2019
Zakup narzędzia informatycznego wspierającego postępowanie z danymi zgodnie z obowiązującą klasyfikacją informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.34.2019

06.12.2019
Zakup urządzeń do infrastruktury SAN

Ogłoszenie o dialogu technicznym

29.11.2019
świadczenie usługi Centrum Monitorowania Bezpieczeństwa (ang. Security Operation Center - SOC) na rzecz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Ogłoszenie o zamówieniu - nr BAG.261.1.32.2019

25.11.2019
Świadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATIK) do oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu - nr BAG.261.1.38.2019

28.10.2019
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym na 2020 r.