O NFZ

Zalecenia i wytyczne

Zalecenia i wytyczne dla realizatorów programu pilotażowego (Świadczeniodawca i OW NFZ)

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących program pilotażowy POZ PLUS

 
Wytyczne dla świadczeniodawców i OW NFZ:
 
Materiały do pobrania:
 
Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”