Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o dialogu technicznym

19.03.2019
Stworzenie platformy (systemu, aplikacji) webowej (dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej) służącej do wzajemnej współpracy płatnika ze świadczeniodawcami na potrzeby pilotażu POZ PLUS - przedłużenie terminu składania wniosków

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.42.2018

18.03.2019
Usługa serwisowa oraz subskrypcja pakietu oprogramowania Aris będącego w posiadaniu Narodowego Funduszu Zdrowia

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.2.2019

13.03.2019
Przeprowadzenie badań ankietowych i focusowych, w tym badań PREM, PROM i PAM w ramach projektu „POZ PLUS”

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.1.2019

08.03.2019
Najem długoterminowy samochodów osobowych fabrycznie nowych dla Centrali NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.5.2019

05.03.2019
Tłumaczenia językowe na potrzeby Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.43.2018

23.01.2019
Wykonanie i dostawa plastikowych kart z nadrukiem Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)