Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.39.2018

18.01.2019
Usługa sieci MAN na potrzeby Centrali NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.34.2018

17.01.2019
Usługa wydawania oraz zarządzania certyfikatami do podpisu wykorzystywanymi na wewnętrzne potrzeby Narodowego Funduszu Zdrowia

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.37.2018

17.01.2019
Połączenie Centrali NFZ i kolokacji z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.40.2018

16.01.2019
Świadczenie usług infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia przez okres 2 lat

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.32.2018

17.12.2018
Subskrypcja oprogramowania Mimix lub usługa udostępnienia oprogramowania równoważnego wraz z subskrypcją, usługa wyrównania i migracji licencji oprogramowania Mimix oraz zakup zintegrowanych licencji do optymalizacji serwerów

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.41.2018

14.12.2018
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym na 2019 r.