Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - BAG.261.11.32.2015

19.10.2015
Subskrypcja i konserwacja systemu Informatycznego Wspomagania Działalności Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.29.2015

16.10.2015
Rezerwacja, zakup i dostarczenie do siedziby Centrali NFZ biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów kolejowych na zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.37.2015

15.10.2015
Usługa doradztwa i przygotowanie założeń do stworzenia ogólnopolskiego informatycznego systemu zarządzania procesami kadrowymi

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.42.2015

09.10.2015
Badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.43.2015

05.10.2015
Zakup usługi wraz z doradztwem i narzędziem służącym do wartościowania stanowisk pracy.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.38.2015

02.10.2015
Rozbudowa serwerów bazodanowych w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.