Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.44.2015

18.11.2015
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Centrali NFZ.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.45.2015

12.11.2015
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-24/14

30.10.2015
Rozbudowa systemu telefonii IP wraz z dwuletnim wsparciem.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.41.2015

28.10.2015
Kontynuacja subskrypcji posiadanych licencji antywirusowych McAfee.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.46.2015

21.10.2015
Druk i dystrybucja zestawów na temat praw pacjenta dziecka, w związku z realizacją przez Narodowy Fundusz Zdrowia projektu „Akademia NFZ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - BAG.261.11.33.2015

19.10.2015
Subskrypcja i konserwacja systemu Informatycznego Wspomagania Działalności Narodowego Funduszu Zdrowia.